www.kdarkitekt.no * Kirsti Dybsjord * k-dybsjo@online.no

 

   

 

 

Om arkitekten & referanser

 

 

 

 

Kirsti Dybsjord har mange års erfaring med tegning.

 

Hun startet sin karriere som tegner på arkitektkontoret til Tonning og Øglend. I 1970 årene jobbet hun på arkitektkontoret til Block Watne as på Øksnevad, men startet sin egen tegnestue (KOBO tegnestue) i 1979. Gode kunder var bl.a. Mesterhus Stavanger, Mesterhus Norge, Fokus Hus Oslo, ØsterHus AS og flere byggmestre i Rogaland.

 

Etter finanskrisen i 1988 ble tegneoppdragene mindre. Kirsti tok utdannelse til Fargeanalyse konsulent, fargeterapaut og NKI Interiør skole. En periode i 90 årene drev hun KOBO Interiør i Langgt. 53 i Sandnes. KOBO Tegnestue ble avviklet i 1999, og Kirsti begynte da å jobbe som interiørselger på HTH Forus og JKE Design Sandnes i årene etterpå.

 

I august 2007 ble Kirsti Dybsjord Arkitektkontor opprettet. Forkortet til

KD Arkitekt.

Relevant lesning: Referanser

 

 

Sentral Godkjenning for Kirsti Dybsjord Arkitektkontor >>

 

Solvåg, Fister